Flip book element

Nhông Sên Dĩa Dream – Cub Hiệu DID

390.000 340.000

 •  Nhông Sên Dĩa Dream – Cub nhập khẩu từ nhà máy DID Thái Lan
 • Sản phẩm có mã tra cứu chính hãng 
 • Miễn phí giao hàng
 • Thông số 100L/14T-36T (100 mắt xích, nhông 14 răng, Dĩa 36 răng)
Danh mục:
Read More

Nhông Sên Dĩa Wave RS, Wave RSX, Wave S Hiệu DID

440.000 349.000

 •  Nhông Sên Dĩa Wave RS, S, RSX, Blade nhập khẩu từ nhà máy DID Thái Lan
 • Sản phẩm có mã tra cứu chính hãng 
 • Miễn phí giao hàng
 • Thông số 106L/14T-36T (106 mắt xích, nhông 14 răng, Dĩa 36 răng)
Danh mục:
Read More

Nhông Sên Dĩa Jupiter RC Hiệu DID

550.000 449.000

 • 100% Nhông Sên Dĩa Jupiter FI nhập khẩu từ nhà máy DID Thái Lan
 • Sản phẩm có tem hologram, mã tra cứu chính hãng 
 • Miễn phí giao hàng
 • Thông số Nhông Sên Dĩa Jupiter RC108L/13T-41T (108 mắt xích, nhông 13 răng, Dĩa 41 răng
Danh mục:
Read More

Nhông Sên Dĩa Axelo Hiệu DID Sên HDS 10 ly Chính Hãng

450.000 379.000

 • Cam kết Nhông Sên Dĩa Axelo nhập khẩu từ nhà máy DID Thái Lan
 • Sản phẩm có mã tra cứu chính hãng 
 • Miễn phí giao hàng 
 • Thông số Nhông Sên Dĩa Axelo 102L/14T-34T (102 mắt xích, nhông 14 răng, Dĩa 34 răng)
Danh mục:
Read More

Nhông Sên Dĩa Raider – Raider FI Hiệu DID

580.000 479.000

 • Nhông Sên Dĩa Raider – Raider FI nhập khẩu từ nhà máy DID Thái Lan
 • Sản phẩm có mã tra cứu chính hãng 
 • Miễn phí giao hàng 
 • Thông số Nhông Sên Dĩa Raider – Raider FI 120L/14T – 43T (120 mắt xích, nhông 14 răng, Dĩa 43 răng)
Danh mục:
Read More

Nhông Sên Dĩa Winner DID Sên Đen HDS 10Ly

570.000 489.000

 • 100% Nhông Sên Dĩa Winner DID nhập khẩu từ nhà máy DID Thái Lan
 • Sản phẩm có mã tra cứu chính hãng 
 • Miễn phí giao hàng
 • Thông số Nhông Sên Dĩa Winner DID 120L/15T-44T ( 120 mắt xích, nhông15 răng, Dĩa 44 răng)
Danh mục:
Read More

Nhông Sên Dĩa DID EX 150 Sên Đen 10ly HDS Chính Hãng

550.000 449.000

 • 100% Nhông Sên Dĩa DID Ex 150 nhập khẩu từ nhà máy DID Thái Lan
 • Sản phẩm có mã tra cứu chính hãng 
 • Miễn phí giao hàng
 • Thông số Nhông Sên Dĩa Exciter 150 122L/14T-42T (122 mắt xích, nhông 14 răng, Dĩa 42 răng)
Danh mục:
Read More

Nhông Sên Dĩa Exciter 135 DID Sên Đen 10ly HDS Đời 2011 Trở Lên

499.000 409.000

 • 100% Nhông Sên Dĩa Exciter 135 nhập khẩu từ nhà máy DID Thái Lan
 • Sản phẩm có mã tra cứu chính hãng 
 • Miễn phí giao hàng
 • Thông số Nhông Sên Dĩa Exciter 135 114L/14T-38T( 114 mắt xích, nhông14 răng, Dĩa 38 răng)
Danh mục:
Read More

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.