Nhong sen dia mat troi cho wave 100x100 - Nhông Sên Dĩa Mặt Trời Cho Wave 110, Wave RS, Wave RSX Chính Hãng
sen-mat-troi-wave-110-wave-rs
nhong–mat-troi-wave-110-wave-rs
dia-mat-troi-wave-110-wave-rs

Nhông Sên Dĩa Mặt Trời Cho Wave 110, Wave RS, Wave RSX Chính Hãng

400.000 339.000

  • 100% Nhông Sên Dĩa Mặt Trời  chính hãng
  • Sản phẩm có tem tra cứu chính hãng
  • Miễn phí giao hàng
  • Thông số Nhông Sên Dĩa Wave 02L/14T-36T( 102 mắt xích, nhông 14 răng, Dĩa 36 răng)

còn 31 hàng