Nhong sen dia mat troi exciter 135 đời 2010 tro xuong 100x100 - Nhông Sên Dĩa Mặt Trời Exciter 135 Đời 2010, 2009, 2008...
Nhông Sên Dĩa Mặt Trời Exciter 135
Nhông Sên Dĩa Mặt Trời Exciter 135

Nhông Sên Dĩa Mặt Trời Exciter 135 Đời 2010, 2009, 2008…

440.000 389.000

  • 100% Nhông Sên Dĩa Mặt Trời chính hãng
  • Sản phẩm có tem tra cứu chính hãng
  • Miễn phí giao hàng
  • Thông số Nhông Sên Dĩa Exciter 135 112L/15T-39T (112 mắt xích, nhông 15 răng, Dĩa 39 răng)
  • Thích hợp cho đời exciter 135 đời 2010 trở xuống
  • Tặng chai dưỡng sên SAE 80W90 theo tiêu chuẩn từ DID ( số lượng có hạn)

còn 37 hàng