Nhong sen dia mat troi exciter 135 đời 2011 trở lên 100x100 - Nhông Sên Dĩa Mặt Trời Exciter 135 Đời 2011 Trở Lên
xich-exciter-135-doi-2011
nhong-ex-135-doi-2011
dia-ex-135-doi-2011

Nhông Sên Dĩa Mặt Trời Exciter 135 Đời 2011 Trở Lên

499.000 449.000

  • 100% Nhông Sên Dĩa Mặt Trời Exciter 135 chính hãng ( sên vàng)
  • Sản phẩm có tem tra cứu chính hãng
  • Miễn phí giao hàng
  • Thích hợp cho đời exciter 135 đời 2011 trở lên
  • Tặng chai dưỡng sên SAE 80W90 theo tiêu chuẩn từ DID ( số lượng có hạn)
  • Thông số Nhông sên dĩa exciter 135 112L/14T-38T( 112 mắt xích, nhông14 răng, Dĩa 38 răng)

còn 65 hàng