Nhong sen dia mat troi sirius 100x100 - Nhông Sên Dĩa Mặt Trời Sirius Chính Hãng Jomthai Asahi
sen-mat-troi-sirius
nhong-mat-troi-sirius
dia-mat-troi-sirius

Nhông Sên Dĩa Mặt Trời Sirius Chính Hãng Jomthai Asahi

440.000 339.000

  • 100% Nhông Sên Dĩa Mặt Trời Jomthai Asahi chính hãng
  • Sản phẩm có tem tra cứu chính hãng
  • Miễn phí giao hàng
  • Thông số Nhông Sên Dĩa Sirius thường 104L/15T-36T( 104 mắt xích, nhông15 răng, Dĩa 36 răng)

còn 56 hàng